Toegankelijkheid - Hooglands dorpsteam

Title
Ga naar de inhoud
Toegankelijkheid

De Werkgroep Toegankelijkheid richt zich op het vergroten van de toegankelijkheid van de openbare ruimtes in Hoogland voor valide en minder valide personen, gebruikers van rolstoelen, scootmobielen en mensen met rollators en kinderwagens. De werkgroep signaleert ook of op- en inritten, oversteekplaatsen voor eerdergenoemden en visueel gehandicapten veilig en goed toegankelijk zijn. Daar waar die verbeteringen behoeven zal voor zover het Gemeentelijke voorzieningen betreffen contact worden opgenomen met de daarvoor verantwoordelijke instanties bij de gemeente. Ook kunt u zelf bellen met het telefoonnummer 14033 van de gemeente Amersfoort voor scheve tegels of andere obstakels.

​De werkgroep wil daarnaast het begrip voor mensen met een beperking vergroten door het geven van voorlichting. In samenwerking met het Gehandicapten Platform in Amersfoort hebben wij een lesprogramma ontwikkeld voor leerlingen van de basisschool, getiteld: “Een beperking, nou en?!”  Kinderen uit groep 6-7-8  maken op een speelse en interactieve manier kennis met het dagelijks leven van mensen met een beperking en leren dat mensen ondanks een beperking toch nog tal van mogelijkheden hebben om aan de samenleving deel te nemen.

Meer weten over  de Werkgroep Toegankelijkheid? Wilt u een obstakel melden of heeft u interesse voor de ervaringsles? Neem dan contact op met Gerda Dechamps  via werkgroepmobiliteithoogland@gmail.com.

Copyright  Hooglands Dorpsteam
Terug naar de inhoud