Budget aanvragen en declareren - Hooglands dorpsteam

Title
Ga naar de inhoud
Goed idee?... En jullie kwamen ermee!

Het was mogelijk om tot 15 februari aanvragen te doen voor het buurtbudget 2024.
We mochten ruim 80 aanvragen ontvangen!

De buurtbudget commissie heeft inmiddels alle aanvragen bekeken
en besproken met elkaar.

Vorig jaar mochten we weer vele kleine en grote initiatieven ondersteunen met het buurtbudget! Wij ontvangen graag uw foto's en een kort verslagje van de georganiseerde activiteiten voor publicatie op onze website.

Heeft u vragen, mail deze dan naar buurtbudget@hooglandsdorpsteam.nl .
Na uitvoering van de projecten waarvoor een toekenning is gedaan, kunt met de link van het declaratie formulier deze bij ons indienen, waarna bij positieve beoordeling, uitkering zal plaatsvinden.
Hoe werkt het

De aanvrager heeft een plan (dat binnen de voorwaarden past) met een bijbehorende begroting. U dient tijdig (vòòr de uiterste inleverdatum) een compleet ingevuld aanvraagformulier in bij het Hooglands Dorpsteam buurtbudget@hooglandsdorpsteam.nl) .
De werkgroep Buurtbudget beoordeelt de aanvraag. Bij een (gedeeltelijke) toewijzing of afwijzing krijgt u hiervan bericht.

Er zijn twee typen aanvragen mogelijk, die ieder een eigen afhandeling krijgen.

1. Sociale aanvragen, ten behoeve van ondersteuning activiteiten:
Bij sociale activiteiten staat de verbinding tussen inwoners van ons dorp centraal.
Bij sociale aanvragen voor een “straat” activiteit geldt dat uitsluitend budget kan worden toegekend voor zaken zoals bijvoorbeeld een springkussen voor de kinderen, huren van
een partytent/spelattributen, enz.

2. Fysieke, materiële aanvragen:
Bij fysieke en materiële aanvragen moet er vooraf aangetoond worden dat meerdere bewoners betrokken zijn én dienen bewoners handtekeningen te verzamelen bij alle betrokkenen/omwonenden om voldoende draagvlak aan te tonen. Bij fysieke aanvragen moet er tevens een duidelijk kaartje toegevoegd worden waarop staat aangegeven hoe het eruit komt te zien (bv. waar komt de prullenbak, hoe moet de speelplek ingericht worden, waar moet het bankje of de voetbaldoeltjes komen etc.). De gemeente zal bij aanvragen voor aanpassingen
in de openbare ruimte toetsen of de aanvraag uitvoerbaar is en past binnen het beleid.
Geef eveneens aan wat je zelf wilt doen om het plan te realiseren. In de besluitvorming
over de aanvraag heeft de gemeente dus ook een belangrijke stem.

Via een declaratieformulier en bijbehorende facturen kan de aanvrager zijn kosten vergoed krijgen tot het toegezegde bedrag.

Via onderstaande knoppen kunt u het aanvraagformulier en het declaratieformulier voor het Buurtbudget downloaden.

Veel succes!


Mail de ingevulde formulieren naar buurtbudget@hooglandsdorpsteam.nl
Copyright  Hooglands Dorpsteam
Terug naar de inhoud