Budget aanvragen en declareren - Hooglands dorpsteam

Title
Ga naar de inhoud
Goed idee?... En u kwam ermee!

Het was mogelijk om tot 15 februari jongstleden aanvragen te doen voor het buurtbudget 2023.
Wij zijn blij te kunnen melden, dat er wederom veel aanvragen zijn ingediend en toegekend!
Onderstaand het volledig inzicht over de gedane aanvragen met bijbehorende toekenningen.


Wij hopen met deze buurtbudget-bijdragen weer veel activiteiten in Hoogland mogelijk te maken, waardoor ons Hoogland een aangename plaats blijft om te wonen!

Heeft u vragen, mail deze dan naar buurtbudget@hooglandsdorpsteam.nl .
Na uitvoering van de projecten waarvoor een toekenning is gedaan, kunt met de link van het declaratie formulier deze bij ons indienen, waarna bij positieve beoordeling, uitkering zal plaatsvinden.

Hoe werkt het

De aanvrager heeft een plan (dat binnen de voorwaarden past) met een bijbehorende begroting. U dient tijdig (vòòr de uiterste inleverdatum) een compleet ingevuld aanvraagformulier in bij het Hooglands Dorpsteam buurtbudget@hooglandsdorpsteam.nl) .
De werkgroep Buurtbudget beoordeelt de aanvraag. Bij een (gedeeltelijke) toewijzing of afwijzing krijgt u hiervan bericht.

Er zijn twee typen aanvragen mogelijk, die ieder een eigen afhandeling krijgen.

1. Sociale aanvragen, ten behoeve van ondersteuning activiteiten:
Bij sociale activiteiten staat de verbinding tussen inwoners van ons dorp centraal.
Bij sociale aanvragen voor een “straat” activiteit geldt dat uitsluitend budget kan worden toegekend voor zaken zoals bijvoorbeeld een springkussen voor de kinderen, huren van
een partytent/spelattributen, enz. U kunt geen budget voor eten en drinken aanvragen.

2. Fysieke, materiële aanvragen:
Bij fysieke en materiële aanvragen moet er vooraf aangetoond worden dat meerdere bewoners betrokken zijn én dienen bewoners handtekeningen te verzamelen bij alle betrokkenen/omwonenden om voldoende draagvlak aan te tonen. Bij fysieke aanvragen moet er tevens een duidelijk kaartje toegevoegd worden waarop staat aangegeven hoe het eruit komt te zien (bv. waar komt de prullenbak, hoe moet de speelplek ingericht worden, waar moet het bankje of de voetbaldoeltjes komen etc.). De gemeente zal bij aanvragen voor aanpassingen
in de openbare ruimte toetsen of de aanvraag uitvoerbaar is en past binnen het beleid.
Geef eveneens aan wat je zelf wilt doen om het plan te realiseren. In de besluitvorming
over de aanvraag heeft de gemeente dus ook een belangrijke stem.

Via een declaratieformulier en bijbehorende facturen kan de aanvrager zijn kosten vergoed krijgen tot het toegezegde bedrag.

Via onderstaande knoppen kunt u het aanvraagformulier en het declaratieformulier voor het Buurtbudget downloaden.

Veel succes!


Mail de ingevulde formulieren naar buurtbudget@hooglandsdorpsteam.nl
Copyright  Hooglands Dorpsteam
Terug naar de inhoud