Algemene informatie - Hooglands dorpsteam

Title
Ga naar de inhoud
Algemene informatie Buurtbudget aanvragen


Waar is het Buurtbudget voor bedoeld?
A. Voor activiteiten die het behoud en de verbetering van de leefbaarheid en sociale cohesie in Hoogland verbeteren. Hierbij wordt specifiek gedacht aan activiteiten met een sociale/ culturele achtergrond qua doelstelling.
B. Voor activiteiten die ervoor zorgen dat bewoners van Hoogland zich betrokken voelen in hun leefomgeving en stimuleren dat er projecten aangevraagd kunnen worden, primair gericht op de Hooglandse bewoners.

Welke criteria worden er gesteld voor het aanvraag traject?
1. Uitsluitend volledig conform de richtlijnen ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.
2. Formulieren dienen digitaal ingevuld te worden en per mail verzonden te worden naar mailadres hooglandsdorpsteam@gmail.com.
3. Aanvragen met een commerciële inslag zijn uitgesloten van deelname.

Wie beoordeelt de aanvragen?
De onafhankelijke commissie Buurtbudget, bestaande uit een 8-tal vertegenwoordigers vanuit diverse geledingen in Hoogland, beoordelen gezamenlijk de aanvragen, waarna een ieder individueel  de aanvragen financieel een toekenning geeft. De uitkomsten worden samengevoegd en er ontstaat een gemiddeld te besteden bedrag per project.

Het volledige proces:
a. Uw aanvraag indienen vóór de van toepassing zijnde uiterste inleverdatum. Te laat ingediende aanvragen worden afgewezen.
b. De commissie bespreekt en beoordeelt de aanvragen. Het is mogelijk dat aanvullende . vragen worden gesteld  bij de indiener van de aanvraag.
c. Het besluit op de aanvraag wordt gedeeld met de aanvragers en Hooglandse bevolking
d. De aanvrager kan het project wel/niet starten en voorziet de commissie achteraf van volledige (financiële) informatie en facturen.
e. Indien het project niet gestart wordt dient de commissie vòòr 1 december van betreffend jaar geïnformeerd te worden,  voorzien van reden van geen doorgang.
f. Na afronding van het project verzorgt de aanvrager een evaluatie naar de commissie Buurtbudget. Zo mogelijk wordt ook een verslag in de diverse media in Amersfoort en Hoogland geplaatst. Benoeming van de ondersteuning van het Buurtbudget wordt zeer op prijs gesteld.

Hoe vult u het aanvraagformulier in?
Vraag 1: Wat is je plan?
Duidelijke beschrijving van het plan: doelstelling en wat wil je bereiken en hoe ziet de planning er qua gewenste realisatie uit.
Vraag 2: Wie ondersteunt je plan?
Particuliere aanvragen dienen voorzien te zijn van NAW gegevens van mensen die het plan ondersteunen.
Voorzieningsaanvragen in openbare ruimte met een fysieke/materiële achtergrond (bijvoorbeeld het plaatsen van een speeltoestel of zitbank)  worden in eerste instantie door de gemeente Amersfoort beoordeeld en dienen ook voorzien te zijn van NAW gegevens met ondersteuners.
Vraag 3: Aantal deelnemers?
Opgave ingeschat aantal deelnemers: Te splitsen in Hooglanders/niet Hooglanders c.q. verenigingsleden/niet verenigingsleden.
Vraag 4: Contactpersoon?
Duidelijk vermelden naam, adres en woonplaats, telefoon nummers en mailadres en eventuele vervangers.
Vraag 5: Geschatte kosten van het project/ Financiële begroting?
Een volledige ingevulde begroting, opgebouwd uit project kosten, een offerte bijgevoegd, project opbrengsten uit eigen middelen en eventueel cofinanciering- sponsoring, alsmede welk bedrag uit het Buurtbudget gewenst zou zijn.
Geef ook aan welk bedrag van deelnemers per persoon en totaal word gevraagd als zijnde  eigen bijdrage.

U dient het formulier hiervoor volledig in te vullen.
Niet volledig ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Tevens geeft u aan, indien het gewenste bedrag vanuit Buurtbudget niet volledig kan worden gehonoreerd of het project in die situatie dan toch doorgang kan vinden.


Indien een aanvraag niet door het Buurtbudget kan worden gehonoreerd,
bestaan er in bepaalde situaties mogelijkheden voor een aanvraag bij:

Zie hun website: https://www.indebuurt033.nl/bewonersinitiatief/


Copyright  Hooglands Dorpsteam
Terug naar de inhoud